Back to Top

 

 

Bouwen in Frankrijk

Bouwen in Frankrijk

Inleiding

Ik schrijf hier niet over het bouwen van een heel nieuw huis. Daar zijn andere boeken voor, geschreven door mensen die veel deskundiger zijn dan ik. Ik leg hier mijn eigen ervaringen vast. Hoe ik het heb gedaan en welke problemen ik tegenkwam.

Bouwen; het plan

Bouwen begint met een zorgvuldig opgezet plan. De basis is de bouwvergunning. Jazeker, ook in Frankrijk is die in veel gevallen nodig. Het een glas drinken met de burgemeester, hoewel soms nuttig, volstaat dus niet.U zult in ieder geval moeten melden dat u iets gaat bouwen.
Wanneer heeft u een “Permis de construire” nodig?

 1. Als u een oppervlak (buitenwerks) bouwt groter dan 20 m²
 2. Als u een oppervlak (buitenwerks) bouwt van meer dan 40² in stedelijke gebieden waar een “plan lokaal d’urbanisme PLU” (is een soort bestemmingsplan) of een gelijkwaardig plan geldt. Een bouwvergunning is ook nodig voor een bouwoppervlak tussen 20m² en 40m² als uitbreiding van een bestaand gebouw indien het totale bouwoppervlak (buitenwerks) groter wordt dan 170 m²
 3. Indien u dragende constructies veranderd of de gevels, indien het een bestemmingsverandering betreft van het bestaande gebouw
 4. Als u veranderingen aanbrengt aan een gebouw dat is ingeschreven als monument.

Als u dus een aanbouw of ander gebouw wilt bouwen kleiner dan 20 m² of kleiner dan 40 m² dat niet valt onder bovenstaande para 2, dan heeft u geen bouwvergunning nodig en kunt u volstaan met een “déclaration prealable de trvaux” (voorafgaande verklaring van werkzaamheden). Voor werkzaamheden die wel een bouwvergunning nodig hebben kunt u het beste uw gemeente raadplegen. Hier beperk ik me tot de kleinere werkzaamheden van gering belang.

De « déclaration préalable de travaux »

Voor all uw verbouwingen van gering belang, (garage, muur, verandering gevel,…) kunt u dus meestal volstaan met een ‘déclaration prealable de travaux”. Het betreft de volgende werkzaamheden:

 1. Aanbouw aan een bestaand gebouw van 5 tot 20 m² of 40 m² (zie hiervoor)
 2. Bouw van een zwembad met een oppervlak kleiner of gelijk aan 100m² zonder dak, of met een dak groter dan 1,80m
 3. Bouw van een muur hoger of gelijk aan 2 m
 4. Verandering van verfkleur, ramen of deuren
 5. Gevelreiniging die bepaalde beschermende maatregelen vereisen
 6. Verandering van een vertrek zonder structurele veranderingen (winkelruimte naar kamer, garage in woonvertrek, etc.)
 7. Kadastrale veranderingen om de percelen te splitsen

Voor deze « déclaration prealable des travaux » dient u de volgende formulieren in te vullen :

   Le cerfa n°13703*05 voor alleenstaande huizen en hun annexes

   Le cerfa 13404*05 voor constructies, werkzaamheden, installaties en andere aanpassingen waarvoor al dan niet sloopwerkzaamheden nodig zijn 

   Le cerfa 13702*04 voor percelen en grondherverdelingen die niet onderworpen zijn aan een exploitatie vergunning l

Het dossier dat uw formulier bevat en andere documenten nodig voor de declaratie (zie formulier) moetin tweevoud worden afgegeven of aangetekend worden verzonden aan uw gemeentehuis.

Bovenstaande is een vereenvoudigde instructie. Vraagt u dus altijd eerst informatie bij uw gemeentehuis. Dan voorkomt u latere problemen. Houdt u ook in gedachten dat een aanvraag als boven omschreven, worden doorgezonden aan de belastingdienst. Ze hebben gevolgen voor de hoogte van uw lokale belastingen!

U kunt bovenstaande instructies in het Frans terugvinden op dit internetadres;

http://www.vos-demarches.com/demarche-urbanisme,286.html

Bouwmaterialen

In Frankrijk wordt voornamelijk met parpaings of ander holle bouwstenen gebouwd. Men kent geen spouwmuren of kruipruimtes.

Parpaings zijn holle betonstenen. Door de holtes ontstaat een zekere isolatie, maar die is niet te vergelijken met een spouwmuur met isolatie. In Frankrijk worden de gebouwen van binnenuit geïsoleerd. Werken met parpaings is niet meoilijk. Ze zijn wel zwaar; tussen 15 en 20 kg per stuk.

 ScreenShot288  ScreenShot289  ScreenShot290
 Standaard parpaing  Hoeksteen met doorgang voor vertikale bewapening  Parpaing voor horizontale bewapening
 Voor het metselen van de parpaings gebruikt u een specie bestaande uit een deel cement en drie delen zand. Voeg geen kalk toe!