Wat doen we met de tijd?
Tijd is iets merkwaardigs. Het heeft de mens nogal beziggehouden. Eigenlijk is het 12h00 als de zon haar hoogste punt bereikt. Men noemt dat de ware lokale zonnetijd. De ware lokale zonnetijd is dus afhankelijk van de geografische lengte op aarde, de hoekafstand tussen de plaats van de waarnemer en nulmeridiaan door Greenwich. Het tijdsverschil tussen twee plaatsen met een verschil in geografische lengte van 15 graden is precies een uur, of 4 minuten per graad. Er gaan immers 24 uren in een dag en in diezelfde tijd draait de aarde ten opzichte van de zon 360 graden rond.
.
Omdat de aardas een scheve stand heeft ten opzichte van de zon en omdat de baan van de aarde om de zon ellipsvormig is, verloopt de ware tijd niet regelmatig over het jaar. Dat kun je goed merken in februari. Dan wordt het 's-avonds al snel langer licht. De zon loopt dan een beetje achter. Voor de kerst is dat juist andersom. Dan loopt de zon een beetje voor en valt de avondschemeing vroeg. Het is toch wel handig als elke dag een zelfde tijdsverloop heeft. Daarom heeft men de middelbare lokale zonnetijd ingesteld.Het gevolg is wel dat niet overal de zon precies om twaalf uur haar hoogste punt (meridiaansdoorgang) bereikt. dat verschil noemen we  de tijdsvereffening.Op 16 april, 13 juni, 1 september en 25 december is de ware en de middelbare zonnetijd aan elkaar gelijk
stand aarde

Maar er is nog een ander probleem. De middelbare lokale zonnetijd verandert  als je naar het oosten (wordt later) of naar het westen (wordt vroeger) reist. dan moet je dus voortsdurend je horloge bijstellen.En reizen werd steeds populairder. Om dat probleem op te heffen heeft men tijdzones ingesteld. Elke tijdzone betreft 15 lengtegraden. E zijn dus 24 tijdzones. Maar daarmee heeft men nog steeds een probleem. Tijdzones kunnen precies door een stad lopen. Dat is dus niet erg handig. Men heeft daarom die tijdzones wat praktischer ingedeeld.

Die tijdzones zie je hieronder.        

Tijdzones
datumgrens

Door de hierboven gekozen indeling van de tijd ontstaat er een probleem op 180° oost en 180° west (is dezelfde meridiaan).  De aarde draait rechtsom om zijn as. Daarom komt de zon in het oosten op en gaat in het esten onder. Daarom zien we de strrenhemkl in tegengestelde richting om de Poolster draaien.Omdat de zon in het oosten opkomt, is het daar ook later op de dag. Naar het westen toe is het vroeger. Ga je in westelijke richting de datumgrens over wordt het een dag later, in oostelijke richting een dag vroeger. Die datumgrens is daarom zodanig gewijzigd dat hij geen eilandn of ebieden in tweeën deelt.

Om zo veel mogelijk van het zonlicht te kunnen profiteren, heeft men zomer- en wintertijd ingesteld. Op de laatste zondag in maart gaat de klok één uur terug en op de laatste zondag in oktober één uur vooruit. 

We wijken daarmee dus behoorlijk af van de ware lokale zonnetijd.                                                 

Reizen heeft nogal wat gevolgen voor de tijd. Op zee wordt de klok bij reizen in oostelijke of westelijke richting elke dag bijgesteld. Om de gevolgen voor de dagelijkse dienst te beperken, doet met dat om middernacht. De hondenwacht (van 00h00 tot 04h00) zit dus het meest met dit probleem.Je wacht duurt dan een uur korter of langer. En ik kan je verzekeren dat vijf uur lang midden op de oceaan op de brug verblijven nogal slaapverwekkend kan zijn.