Jarnages Diashow
Jarnages van een afstand
Jarnages van een afstand
Jarnages van een afstand
Kerk in het midden
Le plan d'eau
Kruis bij het plan d'eau
Zwaard gebeiteld in voersteen van het kruis
allée des promenades
Oude wasplaats
Hoofdstraat
kerk uit twaalfd eeuw
Oude waterput
Interieur kerk
Badhuis
Villa familie
tehuis voor ouderen
Voormalige poortwachters kazerne
Transportbedrijf
Tentoonstelligsruimte
Gezondheidscentrum