Wonen In Frankrijk

Wonen in Frankrijk; enkele adviezen

Het was eerst mijn bedoeling om in een paar korte pagina’s wat feiten en gegevens over het wonen in Frankrijk te geven. De bijzonderheden die later worden genoemd, putten wij echter uit onze eigen ervaringen. Het is dus toch meer een verhaal geworden over deze ervaringen. Er zijn veel nuttige aanwijzingen in verwerkt, maar ik kan niet anders dan mijn enthousiasme voor dit mooie land ook aan het woord te laten komen.

Regelgeving verandert continu; in Nederland en in Frankrijk. Het onderstaande biedt u een leidraad. Het is onmogelijk om alle wetswijzigingen bij te houden. Informeert u vooral ook zelf. Onderaan vindt u nog een aantal sites waar u zich kunt informeren. Voor wetsteksten verwijs ik u graag naar de site "Service Public" . Deze site is wel in het Frans. U kunt u ook (gratis) abonneren op de nieuwsbrief.

Inleiding

Veel mensen dromen ervan: een eigen huis in Frankrijk. Sommigen voeren het uit. In dit verhaal wil ik proberen de moeilijkheden en de oplossingen te schetsen die men bij het gaan wonen in Frankrijk kan tegenkomen. Uitputtend kan men hierbij nooit zijn. Voorschriften kunnen per provincie of zelfs per departement en per gemeente verschillen. Ook de interpretatie van regels verschilt van streek tot streek en van stad tot stad. De beslissing om naar het buitenland te verhuizen is nooit makkelijk. Wijzelf hebben er acht jaar over nagedacht. Je laat kinderen, ouders, familie, vrienden en kennissen achter in Nederland. De taal vormt dikwijls ook een barrière. Hierover moet men niet te licht denken. Marinemannen en vrouwen zijn gewend om veel weg te zijn, en hebben dikwijls minder problemen met het afscheid nemen van Nederland dan hun echtgenote en andere familieleden. Het is jammer om na enkele jaren terug te moeten keren, hoewel daar natuurlijk heel goede en geldige redenen voor kunnen zijn. Het is dus zaak goed de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Bij een goede voorbereiding behoort ook het regelen van de financiën. Als u, als uitkering genietend ex ambtenaar, naar Frankrijk verhuist, blijft u volgens een met Frankrijk afgesloten verdrag, belastingplichtig in Nederland voor zover het uw ambtenarenpensioen betreft. Uw AOW wordt in Frankrijk belast. Ook al betaalt u er geen belasting, toch dient u dient in Frankrijk een belastingopgave in te dienen. Wendt u hiervoor tot het plaatselijke "Hôtel d'Impots". De ambtenaren, zo is mijn ervaring ten minste, zijn zeer behulpzaam bij het invullen van het formulier. Doe het wel want er hangen andere dingen vanaf. Hiermee wordt ook uw "Taxe d'habition" geïnitieerd. Ook maakt deze simpele handeling het u mogelijk een lening af te sluiten of een hypotheek en een subsidie aan te vragen. Tegenwoordig wordt ook in Frankrijk het belastigformulier via internet ingevuld. Maar de eerste keer zou ik zeker naar het "Hôtel d'Impots" gaan. Daarna kunt u een persoonlijke pagina aanmaken bij de belastingen.

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en AOW krijgt wordt die AOW wel in Frankrijk belast. Met de in Frankrijk over de AOW geheven belasting wordt wel rekening gehouden met uw Nederlandse inkomen. Let op, u moet, als u in Frankrijk woont, uw aanvraag AOW zelf opvragen bij het SVB kantoor in Breda. Van uw in Frankrijk belastbaar inkomen worden in Nederland  premies voor ziektekosten en WLZ afgetrokken.

U komt in een voordeliger tariefgroep te vallen (oude tariefgroep 2) en dat scheelt aanzienlijk! U hoeft geen premie AOW en ANW meer te betalen. U wordt dan echter wel gekort op uw uitkering ( ik krijg zo’n 76% ), u heeft geen recht op uitkeringen conform de WLZ. U kunt zich bij de sociale verzekeringsbank op vrijwillige basis verzekeren. Her verschuldigde bedrag is mede afhankelijk van uw inkomsten en omstandigheden en in een keer te voldoen.

Voor de WLZ moet u wel (gedeeltelijk) betalen, maar u kunt er geen aanspraak op doen Sinds 1 januari 2001 kan men zich apart vrijwillig verzekeren voor AOW en ANW. Het is zeker interessant om zich voor ANW te verzekeren. Voor de premie hoeft u het niet te laten. Allen die zich na 1 januari 2001 vrijwillig bijverzekeren kunnen dit maar voor maximaal 10 jaar doen.

Besluit men tot uitvoering van de verhuizing over te gaan, dan moet men zich terdege voorbereiden. Frankrijk is zeker geen land waar men moeilijk doet, maar ook hier heeft men wetten en regels, die soms wel en soms niet afwijken van die in Nederland. Hoewel wij ons terdege op onze verhuizing hadden voorbereid, kwamen we toch allerlei zaken tegen die in de officiële gidsen niet aan de orde kwamen. Mocht u besluiten naar Frankrijk te gaan, hoop ik u met dit boekje behulpzaam te kunnen zijn. Ik wens u veel succes toe en een zeer prettige tijd in dit mooie land.

Info Frankrijk

Deze site geeft u veel actuele informatie over Frankrijk. Beslist de moeite waard!   

 

Uw Streek

Frankrijk is een groot land en er zijn veel streken die in aanmerking kunnen komen als nieuwe vestigingsplaats. Het is niet mijn bedoeling hier al die streken te schetsen, daar zijn goede gidsen voor. Veel streken kent men van vakanties. Men moet zich er van bewust zijn, dat alles er in de zomer op zijn mooist uitziet. Een prachtig, romantisch oud huisje in de bergen van de Auvergne ziet er in de zomer heel anders uit dan in de koude regenachtige maanden van de winter. Heeft men interesse in een streek, bekijk die dan ook in andere jaargetijden. Neem daarbij ook de omgeving mee. De gezellige markt in de zomer, beslaat in de winter maar een paar kraampjes. De stad is soms alleen bereikbaar met sneeuwkettingen. Toeristische streken zijn meestal erg in trek en de huizen zijn er duur. Zo zijn bijvoorbeeld de Provence, de Ardeche en de Dordogne dure streken geworden, maar ook de huizen in de Drôme, Normandië, Bretagne en Bourgondië zijn fiks in prijs toegenomen. De acceptatie door de bevolking is in de minder toeristische streken veelal beter dan in de veel bezochte gebieden. Daar zijn dikwijls al hele dorpen opgekocht door buitenlanders! Er zijn heel veel mooie streken in Frankrijk. De Limousin, de Livradois, de Montagnes Noires en Les Margerides bijvoorbeeld, zijn weinig bekende streken, waar ook heel veel natuurschoon te bewonderen is. Wil men tot zijn oude dag in Frankrijk blijven wonen, denk dan ook aan de begaanbaarheid van de streek. Elke dag een berg op is op je vijfenvijftigste nog goed te doen, maar op je vijfenzeventigste? Een temperatuur van 35 graden in de schaduw is leuk in de vakantie van drie weken, maar gedurende maanden?

Het Huis

Heeft men een streek gevonden, dan is het huis aan de beurt. Frankrijk kent prachtige, eeuwenoude huizen en boerderijen. Die horen zo in het landschap thuis, dat men er al gauw verliefd op wordt. En terecht, want ze zijn vrijwel altijd zeer degelijk gebouwd met dikke, granieten of kalkstenen muren. Zijn ze erg goedkoop, reken er dan op dat er veel aan zal moeten gebeuren. Nieuwe daken, posten, deuren en kozijnen; dat kan flink in de papieren lopen. In Frankrijk valt verbouwen momenteel wel onder een zeer laag btw tarief. Men kan ook zelf veel doen, maar het doorbreken van een natuurstenen muur is wel wat anders dan een gat maken in een bakstenen muur! Bovendien is men veelal maar met z’n tweeën en men kan maar een beperkt gewicht de baas. De daken zijn dikwijls met leisteen bedekt. Denk ook aan de oude dakconstructies. Deze zijn dikwijls aardig aangetast door houtworm en boktor en kunnen vervangen moeten worden. Houtworm dringt niet tot de kern van eikenhout door dus kan niet zoveel kwaad. Men is wettelijk verplicht aantasting van het hout tegen de gaan. Voor 100.000 € kan men op veel plaatsen, buiten de toeristencentra een goed en degelijk huis kopen, met een aardig stuk grond eromheen. De grond is dikwijls goedkoop. Bouwgrond in de dorpen van la Creuse bijvoorbeeld, is al voor 1,00 Euro per vierkante meter te koop . Men kan dus ook een huis laten bouwen. Laat u wel goed voorlichten! De moderne bouw in Frankrijk gebeurt met ‘parpaings’. Dit zijn holle betonnen stenen, die altijd van een pleisterlaag moeten worden voorzien. De isolatiewaarde is wel minder dan een geïsoleerde spouwmuur, maar die komen in Frankrijk nauwelijks voor. Meestal wordt de binnenzijde verder geïsoleerd met achter gipsplaat weggewerkt isolatiemateriaal. Bij veel huizen in het platte land hoort een flink stuk grond. Een mooie tuin is prachtig, maar een paar hectare is moeilijk te onderhouden met twee personen. Dikwijls bestaat de grond uit oud weiland, wat nog geheel moet worden bewerkt en soms een stukje bos! Landbouwgrond kost nog geen 24 Eurocent per vierkante meter. Bij de verkoop van landbouwgrond hebben boeren de eerste rechten! Mijn ervaring is dat drieduizend vierkante meter tuin ruim voldoende is en meer dan genoeg werk oplevert. Let wel, prijzen zijn aan schommelingen onderhevig. De hier opgegeven bedragen zijn een vingerwijzing; niet meer dan dat.

Hoe komt men aan een huis? Het internet biedt goede mogelijkheden. Er zijn vele sites met te koop staande huizen. Er is echter wel veel kaf onder het koren. Een goede makelaar is erg belangrijk. Het zijn onafhankelijke tussenpersonen van wie het beroep wettelijk is geregeld. De makelaar moet in het bezit zijn van een ‘Carte professionelle’. Die kaart wordt enkel afgegeven aan personen met voldoende kennis van zaken, die een voldoende borg hebben gestort, en die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Makelaars moeten altijd een schriftelijke opdracht ‘mandat’ bezitten van de eigenaar van het huis. Ook notarissen verkopen dikwijls zelf huizen. De FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) is een organisatie van makelaars die een onderlinge garantie kent en mede daardoor een betrouwbare partner vormt. Koop een huis nooit van een plaatje. Maak een afspraak en ga kijken. Vraag altijd naar het risico van overstroming (risque d’inondation)of andere risico's. Bij het gemeentehuis is er informatie over te verkrijgen. Het lieftallige beekje dat in de zomer door uw tuintje stroomt, kan in het voorjaar een woeste rivier worden, die ook uw huisje kan bedreigen. Men kan natuurlijk ook de makelaars in een streek opzoeken en de advertenties doornemen. Dat kost wel een hoop reizen en zoeken, terwijl men moeilijk een indicatie kan krijgen van de betrouwbaarheid van de makelaar. Het boekje ‘Uw huis in Frankrijk’ geeft een goede leidraad voor het kopen van een huis. Met de makelaar sluit men een zogenaamd ‘Compromis de vente’ af; een voorlopig contract. Let wel, dat contract is bindend! Men kan er clausules in op laten nemen zoals: het eigen huis moet verkocht zijn, of, er moet een hypotheek beschikbaar zijn. Na het ondertekenen van het Compromis de vente zit men aan de koop vast (dat geldt overigens ook voor de verkoper) Men moet ook gelijk 10% van de verkoopwaarde betalen aan de makelaar! Vandaar dat het belangrijk is dat men een betrouwbare makelaar kiest. Voor de andere juridische zaken verwijs ik u naar het voornoemde boekje ‘ Uw huis in Frankrijk’. Uw huis moet verzekerd zijn. Dat is bij wet verplicht! De verzekeringspremie wordt bepaald aan de hand van het aantal bewoonbare ruimtes. Heeft u een hal, badkamer, WC, woonkeuken, salon en 2 slaapkamers dan moet u betalen voor 4 ruimtes (hal, badkamer en WC tellen niet mee). Is een van de bewoonbare ruimtes groter dan 30 of 40 m² (afhankelijk van verzekeraar), dan telt deze dubbel. In de opstal en inboedelverzekering zit ook de WA verzekering opgesloten.

Misschien wilt u het huis eerst laten verbouwen. Dat kan het beste door een lokale aannemer gebeuren. Die regelt alles, ook de eventueel benodigde bouwvergunning. Als u de verbouwing zelf wilt uitvoeren, vraag dan of de makelaar u behulpzaam wil zijn bij de aanvraag van die bouwvergunning. Het is een vrij ingewikkeld formulier en er is wel enige kennis van zaken benodigd over de Franse bouwverordeningen. Soms heeft de makelaar ook zelf een bouwonderneming. Dan kunt u alles in een hand laten. Heeft u deze zaken niet goed geregeld, dan loopt u de kans regelmatig ‘even’ naar Frankrijk te moeten gaan om dingen alsnog te regelen! U moet eerst een ‘devis de travaux’ op laten maken. Dat is een gedetailleerde offerte. Die offerte wordt natuurlijk opgemaakt aan de hand van uw wensen. Daarna gaat u deze offerte bespreken en eventueel laten aanpassen. Dat kan natuurlijk vanuit Nederland, maar het is toch veel praktischer daarvoor even ter plaatse te gaan kijken. U heeft het huis voor de koop weliswaar goed bekeken en zelfs opgemeten, maar het is erg moeilijk van een afstand uit te maken hoe het huis er na een verbouwing uit gaat zien. Bent u het eens geworden, dan wordt het definitieve contract opgesteld: het ‘Marché de Travaux’. Lees ook dit goed door. Neem ’t het liefst, als u toch in Frankrijk bent, even mee naar uw hotel, om het op uw gemak te bestuderen en met uw partner te bediscussiëren. Het is een nogal formeel opgesteld stuk en ik had er in ieder geval wel even het woordenboek bij nodig. In dit contract wordt ook de betaling geregeld. Die geschiedt meestal in een aantal fasen, afhankelijk van de oplevering van de werkzaamheden. Elke bladzijde van het contract moet door u worden geparafeerd. De aannemer nodigt u een aantal malen uit om te vorderingen van de werkzaamheden te komen controleren. Dit is vooral van belang als u tussentijds moet betalen. Spreek dit zo af, dat u er zelf bij kunt zijn, of stuur een betrouwbare vertegenwoordiger. De uiteindelijke oplevering wordt normaal eerst voorafgegaan door een of meer schouwingen. U kunt daarbij een oordeel geven over de uitvoering van de werkzaamheden. Ook kunnen eventuele klachten nog worden geregeld. Daarna komt de aannemer langs voor de definitieve oplevering. U krijgt de uiteindelijke factuur en gezamenlijk ondertekent u een ‘Proces verbal de reception de travaux’. Hierbij wordt ook het restant van de factuur betaald.

In Frankrijk werkt men slechts zelden met overboekingen. Men werkt met cheques! Houdt u daar rekening mee.

Belastingen

Tja, ook in Frankrijk kent men belastingen. Bent u ambtenaar of uitkeringsgerechtigde, dan wordt uw inkomstenbelasting geheven in Nederland. U moet in Frankrijk echter wel uw belastingformulier over uw "revenues" invullen. Doe dit vooral wel, want zonder het geaccordeerde belastingpapier kunt u geen hypotheek krijgen of subsidie. Bovendien bent u strafbaar. Denk er wel aan dat iedereen over zijn AOW belastingplichtig is in Frankrijk! Voor het bezit van uw huis betaalt u "Taxes Foncières". Dat is geen goedkope zaak! Rekent u rustig op zo'n 800 tot 1000 € per jaar. Dat is afhankelijk van de inrichting van uw huis. Daarnaast betaalt u een bedrag voor "Taxes d'habitation". Die betaalt u ook als u een huis huurt! TV rechten kunnen hierbij inbegrepen worden. Zodra u een TV , videorecorder, satellietontvanger, e.d. koopt wordt dit doorgegeven aan de belastingautoriteiten. Deze rechten bedragen plusminus 100 € per jaar. Het bedrag dat u moet betalen is afhankelijk van de plaats waar u woont.

Ziektekosten

De invoering van de nieuwe zorgwet heeft ook voor Nederlanders die in Frankrijk (gaan) wonen grote gevolgen. Er zijn twee groepen te onderscheiden.

De groep die onder de woonlandzorg regeling valt.
Iedere Nederlander die in de EU woont en inkomen uit Nederland geniet valt in principe verplicht onder de woonland regeling. Dat is de Europese regeling 1408/71. Die houdt in dat u in Nederland premie betaalt conform de Nederlandse zorgwet. Van die premie wordt het eigen risico afgetrokken. De premie wordt automatisch ingehouden van uw salaris. U betaalt ook WLZ premie. Ook moet u een inkomensafhankelijk deel van de ziektekostenpremie betalen. Bent u jonger dan 65 dan betaalt uw werkgever dat, maar over die werkgeversbijdrage moet u wel belasting betalen. Medio 2006 is het in Nederland te betalen bedrag voor ziektekosten veranderd. Er is een vergelijking gemaakt tussen de in Nederland geleverde prestaties en die in de andere EU lidstaten. Hierna wordt er een factor vastgesteld waarmee u de in Nederland geldende premie moet vermenigvuldigen om de te betalen premie te berekenen. Voor Frankrijk bedraagt die factorongeveer 0,9(wordt jaarlijks bepaald). Een aanvullende verkering is in Frankrijk onvermijdelijk. De basisverzekering wordt door overheidsinstanties uitgevoerd. De CPAM is daarbij voor u het belangrijkst. De premies worden, per kwartaal, geïnd door de URSAF . De aanvullendeverzekering wordt geleverd door particuliere maatschappijen. De basisverzekering (CMU de base)dekt voor een groot aantal medische diensten, waaronder ziekenhuisdiensten, slechts een deel (het overgrote)van de kosten. Vandaar dat een "ba&sis" aanvullende verzekering aan te raden is. Boven die basis kunt u zich verder bijverzekeren. U moet zich aanmelden bij het Zorg Instituut Nederland (CAK), voorheen het CVZ. Van het CAK ontvangt u een formulier E121 waarmee u zich bij de CPAM (Caisse Primaire des Assurances Maladies) in uw woonplaats moet melden. Houdt u er rekening mee dat u een formulier E121 nodig heeft voor elk lid van uw gezin dat mee gaat naar Frankrijk. Veel Nederlanders die in het buitenland wonen kennen grote problemen met het CAK. Houdt er rekening mee dat het per jaar automatisch ingehouden bedrag voor de ziektekosten niet zal volstaan. Ook de voorlopige jaarafrekening klopt dikwijls niet. Houdt, als u geld terugkrijgt via de voorlopige jaarafrekening, het terugontvangen geld apart tot de definitieve afrekening.

Mensen die buiten de EU wonen, en in een land dat geen verdrag dienaangaande met Nederland heeft afgesloten, moeten hun ziektekostenverzekering zelf regelen.

U krijgt tegenwoordig een formulier "opgaaf wereldinkomen" NINBI"toegestuurd door de belastingdienst. Dit formulier dient ter bepaling van de hoogte van de ziektekostenpremie .

Belangrijk
Mensen die onder de Europese woonland regeling vallen kunnen via het formulier E121 met ingang van de datum van vestiging verzekerd worden. Anderen hebben een probleem, want om deel de kunnen nemen aan de Franse ziektekosten verzekering moet u minimaal drie maanden in Frankrijk wonen. Voor die drie maanden moet u dus een andere oplossing vinden. U vindt informatie over de Franse basisverzekering op onderstaande site (is wel in het Frans) http://www.ameli.fr/211/DOC/705/fiche.html?page=1

Vergeet u vooral niet elk jaar een EHIC (European Health Insurance Card) aan te vragen. Die wordt niet door Frankrijk, maar door Nederland verzorgd en moet worden aangevraagd bij het ZIN. Deze kaart geldt niet alleen in het buitenland, maar ook als verzekeringsbewijs in Nederland. Als u in Nederland komt en medische verzorging nodig heeft valt u, na het tonen van u EHIC kaart, onder de Nederlandse basisverzekering!
Past u vooral op als u naar landen gaat buiten de EU! Daar geldt de EHIC kaart niet! U bent dan niet verzekerd. Een reisverzekering gaat en in principe van uit dat u een basisverzkering heeft. Mensen die in de USA ziektekosten kregen hebben hier al problemen mee ondervonden!

Documenten die moeten worden overlegd bij inschrijving voor de Franse basisverzekering

1. Formulier E121 (woonlandzorg)
2. Brief van CAK waarin wordt aangegeven dat betrokkene noch onder de woonlandregeling, noch onder de Nederlandse zorgverzekering valt. (ingeval men niet onder de woonlandregeling valt)
3. Het formulier « demande de CMU de base » ; dit kan men downloaden van bovenvermelde site
4. Bewijs dat men langer dan drie maanden in Frankrijk woont. Dit kan zijn: a. Frans kentekenbewijs, op naam van de aanvrager van auto ouder dan drie maanden. b. Drie opeenvolgende rekeningen van de EDF , Gaz de France of France Telecom
5. Uittreksel uit het geboorteregister
6. Gegevens over het inkomen van betrokkene. Hiervoor is bij de CPAM een formulier verkrijgbaar dat men moet laten invullen bij het “Hôtel des Impots”
7. Paspoort

Nog een mogelijkheid?
Er zijn mensen die, hoewel ze eigenlijk permanent in Frankrijk verblijven, toch in Nederland ingeschreven blijven. U moet daarvoor natuurlijk wel een adres in Nederland hebben. U bent dan in overtreding, want u dient u daar in te schrijven waar u het meest verblijft, maar dat is een risico waar u dan bewust voor kiest. Deze "regeling" kan wel tot problemen leiden. Koopt u in Frankrijk een auto (die zijn er een stuk goedkoper) dan mag u met die auto om belastingtechnische redenen niet in Nederland rijden! U loopt het gevaar dan alsnog BPM te moeten betalen plus een boete. U kunt ook geen gebruik maken van het Franse "crédit d'impôt" . Dat is een via de belastingen geregeld subsidiesysteem (o.a. voor verbouwingen die energiebesparingen op leveren zoals warmtepompen, zonnepanelen, isolatie). Voor de aanschaf en van een warmtepomp mochten wij een subsidie van € 8000 ontvangen. U krijgt die subsidie ook als u in Frankrijk geen belasting betaalt. U moet enkel het belastingformulier jaarlijks invullen. Een ander probleem vormen de ziektekosten. Niet alle verzekeraars zijn bereid de in Frankrijk gemaakte kosten te vergoeden. Vooral de vergoeding van heel dure medicijnen levert problemen op. U loopt dan het risico dat u elke drie maanden uw medicijnen in Nederland moet ophalen.

Verhuizen

Voor het verhuizen heeft men een betrouwbare verhuizer nodig. Die zijn er voldoende. De prijzen verschillen onderling dikwijls vele duizenden guldens. Laat dus meerdere offertes maken. Men hoeft geen invoerrechten te betalen. Ook voor planten gelden geen beperkingen. Huisdieren moeten over de nodige inentingspapieren beschikken en sinds juli 2004 ook over een dierenpaspoort. Beide zijn te verkrijgen bij de dierenarts. Een dier moet zijn getatoeëerd of moet een chip hebben. Inmiddels is de chip voor nieuwgeboren dieren verplicht. Ook uw eigen papieren moeten in orde zijn: een geldig paspoort en rijbewijs zijn het minste. Zorg ervoor dat u diverse kopieën van het uittreksel bevolkingsregister en geboorteregister heeft. Zorg er wel voor dat uw nieuwe huis voorzien is van elektriciteit, gas en water! Laat dit door de makelaar regelen. Handig is ook een telefoonaansluiting. U kunt natuurlijk uw Nederlands mobieltje gebruiken, maar dat is wel erg duur.

In Frankrijk ........... en wat nu?

U heeft in Frankrijk diverse papieren nodig. Dat is een heel bureaucratisch gedoe. Het kost veel tijd en veel geld. Onze ervaring is dat de mensen heel behulpzaam zijn; ook de ambtenaren! Maar de Franse overheidsmolens malen ook langzaam.

Bouwvergunningen

Er zijn genoeg Nederlanders die beweren dat je in Frankrijk een bouwvergunning kunt regelen door de burgemeester een drankje aan te bieden. Nu, vergeet dat maar! En denk nu niet dat er niet gecontroleerd wordt. Regelmatig worden er luchtfoto's gemaakt en worden de opstallen gecontroleerd. Men onderscheidt in Frankrijk 2 soorten bouwvergunningen en een verklaring.

Permis de construire d'une maison individuelle. Dit is een bouwvergunning voor een vrijstaand woonhuis
Permis de construire Een bouwvergunning voor andersoortige opstallen
Déclaration préalable de travaux. Verklaring voor werken die uitgezonderd zijn van een bouwvergunning of een verklaring van omheining

Als u iets wilt bouwen op een perceel waarop geen (toegestane)bebouwing staat moet u altijd een permis de construire aanvragen (hetzij voor een huis of voor andere opstallen). Wilt u wat aan uw huis veranderen of er een klein bouwwerk aan toevoegen dan heeft u in de volgende gevallen geen bouwvergunning nodig, maar moet u een verklaring indienen. Wijzigingen in dakconstructies, etalages, raamopeningen, deuropeningen Palen of pilaren van meer dan 20 m hoog (bijvoorbeeld voor het plaatsen van antennes), muren hoger dan 2 meter, niet overdekte zwembaden, etc. Toevoegingen zoals balkons, tuinhuisjes, hobbywerkplaatsen, buitenmuurse liftkooien, extra woonvertrek, etc. waarvan waarvan het SHOB (oppervlakte, zie later) niet meer dan 40 vierkante meter bedraagt.
SHOB (surface hors oevre brute ) is de som van de oppervlaktes van de diverse verdiepingen, berekend vanaf de buitenzijde van de muren, inbegrepen ondergrondse ruimtes, balkons, dakterrassen, etc.
Over een verklaring beslist de gemeente, maar die moet de verklaring wel ter controle doorsturen als er twijfel is of er andere zaken aan de orde zijn. Als er bezwaren zijn krijgt u die binnen een maand toegestuurd. Als de verklaring ter controle moet worden doorgestuurd krijgt u dat ook binnen een maand te horen. Als u binnen een maand, of binnen 2 maanden in het laatste geval, geen officieel bezwaar hebt binnengekregen kunt u met bouwen beginnen. In 2008 zijn de voorschriften aangaande bouwvergunningen gewijzigd. Stel u dus terdege op de hoogte. Ga dus altijd eerst naar het gemeentehuis en vraag advies.

Subsidie of Crédit d'Impôt en btw reductie

In Frankrijk betaalt u voor alle verbouwingswerkzaamheden die u door een officiële aannemer laat uitvoeren maar 7 % btw. Alleen al om die reden is het dikwijls goedkoper iets te laten doen dan het zelf te doen. Rekent u dus eerst goed even uit wat de werkelijke kosten zijn als u gaat verbouwen. De aanschaf en inbouw van een houtkachel, maar ook het legen van een septic tank valt hieronder. Sinds januari 2006 kent men in Frankrijk het zogenaamde "Crédit d'Impôt ". Dit houdt in dat u voor alle verbouwingen die een winst voor het milieu inhouden, subsidie kunt krijgen van de belastingen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u permanent in Frankrijk te wonen en uw formulier voor de inkomstenbelasting te hebben ingediend. Deze subsidie bedraagt een variërend percentage van de materiaalkosten (het arbeidsloon is uitgezonderd) met een maximum van € 8000,- per echtpaar (wordt regelmatig gewijzigd). U heeft ook recht op deze subsidie als u geen belasting in Frankrijk betaalt! Voorbeelden zijn: aanschaf HR ketel, aanbrengen van isolatie, installatie warmtepomp, installatie zonnepanelen, aanbrengen dubbele beglazing, en dergelijke. Gaat u voordat u tekent eerst even met de offerte naar het belastingkantoor (Hôtel d'Impôts).

Carte de Séjour.


Dit document is afgeschaft voor inwoners van de EU.

Kenteken auto

Uw auto moet een Frans kentekenbewijs (Carte grise) hebben. Dat moet u niet meer regelen bij de préfectuur van het departement waar u woont, maar via een internet site. Die is nu, in 2018 nog maar kort in bedrijf en het kan dus wel even duren voordat u antwoord hebt.https://www.cartegrise.com/demarches-en-ligne?gclid=Cj0KCQiA2snUBRDfARIsAIGfpqHKR5hq_YZHUFYU-rSqoiizdu7yVhMcWYh6H6cG8sRP28up0Oc0YQgaAjSpEALw_wcB
Het kentekenbewijs moet u ook betalen en ook hiervoor wordt teruggegrepen naar de indeling van uw auto in administratieve PK klasse. De kentekenplaten kunt u bij bijna elke sleutelmaker laten maken (25 € per stuk onder overleg van het kentekenbewijs). Sinds 2010 kent Frankrijk een centraal kenteken systeem. De oude departementale toevoegingen zijn verdwenen. U kunt, als u dat wilt, het nummer van uw departement achter het kentekennummer laten opnemen, maar dat is niet verplicht. De Franse wegenbelasting? Het ‘vignet’ is in het jaar 2000 voor personenauto’s afgeschaft. De prijs van de autoverzekering is sterk afhankelijk van het district waar u woont. In La Creuse was de verzekering aanmerkelijk goedkoper dan in Nederland (Zeeland). U moet een deel van de groene kaart achter uw voorruit plakken! Beide nummerborden zijn nu wit met zwarte opdruk. U betaalt in Frankrijk geen wegenbelasting en ook geen BPM. Daarentegen kent Frankrijk wel tolwegen en de prijzen liegen er niet om. Het is in Frankrijk echter wel zo geregeld dat een autosnelweg alleen tolweg mag worden als er een alternatief in de vorm van een RN (Route Nationale) aanwezig is. U kunt dus altijd de RN nemen, maar dan bent u wel meer tijd kwijt.
Let op als u een in Nederland gewijzigde auto wilt invoeren. Bij bedrijfsauto's worden nog al eens wijzingen op het oorspronkelijke model aangebracht. Dat geeft veel problemen met het op Frans kenteken zetten van de auto. U krijgt dan slechts een gedeeltelijke conformiteitsverklaring. Het is aan te raden zo'n auto in Nederland te verkopen en hier een andere aan te schaffen. Dat voorkomt veel ellende.
Er is tegenwoordig nog een vignet. dat wordt "crit'air" geneomd en moet via het internet worden aangevraagd. https://www.crit-air.fr/fr.html

Kenteken caravan

In Frankrijk hebben aanhangers van meer dan 500kg een eigen kenteken. Dat geeft een probleem als u een caravan uit Nederland meeneemt. Ook dat geschiedt tegenwoordig via het internet. Stel u eerst goed op de hoogte, want de Franse veiligheidseisen verschillen van de Nederlandse, en het kan dus zijn dat u dure wijzigingen aan uw caravan moet laten aanbrengen.
https://www.cartegrise.com/demarches-en-ligne?gclid=Cj0KCQiA2snUBRDfARIsAIGfpqHKR5hq_YZHUFYU-rSqoiizdu7yVhMcWYh6H6cG8sRP28up0Oc0YQgaAjSpEALw_wcB
Pas ook op met het invoeren van campers. Er zijn veel, vooral oudere campers, ook die van bekende merken zoals Hymer, die in Frankrijk geen conformiteitscertificaat hebben. Dat betekent keuringen en dure aanpassingen die tot duizenden euro's kunnen oplopen!

Rijbewijs

U moet uw Nederlandse rijbewijs laten omzetten in een Frans rijbewijs. Tenminste, dat moet niet, maar het is wel zo handig. Zodra u een verkeersovertreding hebt begaan waardoor u volgens het Franse systeem punten verliest, moet u verplicht een Frans rijbewijs aanvragen. Bovendien geldt het Franse rijbewijs ook als identificatie document. U moet zich hiervoor weer melden bij de préfectuur van het departement. Daar krijgt u een aanvraagformulier (twee pasfoto’s meenemen). Heeft u een rijbewijs B-E dan moet u zich laten keuren (wordt door de préfectuur geregeld) door een door hun goedgekeurde arts. U moet een urinemonster meenemen (flesjes hiervoor zijn bij elke pharmacy kosteloos te verkrijgen) Het rijbewijs E wordt in Frankrijk gezien als een rijbewijs voor ’poids lourds’. De kosten voor deze korte keuring bedragen 30 €. Daarna moet u naar de préfectuur voor uw rijbewijs (kosteloos). Het rijbewijs B is onbeperkt geldig maar voor het E gedeelte moet u zich na vijf jaar opnieuw laten keuren en dit bij de préfectuur melden. Als u boven de zestig bent worden de periodes tussen de keuringen verkort. Het Franse rijbewijs verandert met ingang van 19 januari 2013. Het verschijnt dan in de vorm van een creditcard. Het wordt 15 jaar (voor vrachtwagenrijbewijzen 5 jaar) geldig. Het kan zonder examen worden verlengd. Ook de gewichtscategorieën veranderen. Zo mag met het rijbewijs B 96 straks een combinatie auto-aanhangwagen worden gereden vaarvan de opgetelde maximale rijgewichten niet meer dan 4250 kg bedragen (was 3500 kg) Het Franse rijbewijs kent een puntensysteem. U krijgt 12 punten en die kunt u met verkeersovertredingen verspelen. Heeft u minder dan 1 punt, dan moet u voor een bepaalde periode uw rijbewijs inleveren.
Doorrijden in Frankrijk met een Nederlands rijbewijs is mogelijk trotdat u een bekeuring krijgt waarbij u punten verliest. Dan bent u verplicht een Frans rijbewijs te nemen.

U kunt uw rijbewijs via internet laten wijzigen

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Effectuer-une-demande-de-permis-de-conduire-en-ligne

En nu ...............Lekker leven als God in Frankrijk

Ja, dat kan zeker in Frankrijk! Er zijn nog een aantal bijzonderheden die ik aan u kwijt wil.

Verkiezingen

U kunt aan de verkiezingen van de tweede kamer in Nederland deelnemen. Dat kan per volmacht maar ook per brief. Onlangs is een proef gestart voor het stemmen via internet. Informatie is verkrijgbaar op de site van MINBUZA. In Frankrijk kunt u deelnemen aan de lokale verkiezingen en aan de verkiezingen voor het Europese parlement. Hiervoor moet u zich laten inschrijven in het kiesregister van uw gemeente. Doet u dat vooral; het toont dat u interesse hebt in het reilen en zeilen van uw woonplaats. Zeker op het platteland is dat van belang.

U kunt zich verkeisbaar stellen als raadslid van een gemeente. Voor functies als burgemeester of wethouder moet u echter de Franse nationaliteit bezitten.

Erfrecht

Het Franse erfrecht is anders geregeld dan in Nederland. Het langstlevende systeem kent men bijvoorbeeld niet. Kortweg komt het er op neer dat u, als u en uw partner de Nederlandse nationaliteit hebben, alle roerende goederen (inclusief bankrekeningen) onder het Nederlandse erfrecht vallen, en het onroerend goed onder het Franse erfrecht. Als u of uw partner overlijdt dan krijgt uw echtgenoot(o)t(e) de helft van het onroerend goed in bezit maar behoudt het vruchtgebruik (usufruit) van dat onroerend goed. Hij of zij kan dat onroerendgoed niet verkopen zonder toestemming van de andere erfgenamen. Men kan dat vruchtgebruik wel laten kapitaliseren. Dat houdt in dat er volgens de wet wordt vastgesteld welke financiële waarde het vruchtgebruik voor uw huis inhoudt. Dat gaat volgens een percentage dat afhankelijk is van de leeftijd van de overlevende. Voor iemand van 58 jaar is dat bijvoorbeeld 50%. Hoe ouder de overlevende is des te lager wordt het percentage. Men kan in Frankrijk kinderen niet onterven.
Tegenwoordig kan men door de notaris een wijziging in het huwelijkscontract laten opstellen. Er wodt dan een clausule in opgenomen, waarmee de langstlevende erft. Die wijziging moet wel de teostemming hebben van uw erfgenamen. In de komende jaren wordt een en ander Europees geregeld. De erflater kan dan kiezen om of onder het Franse of onder het nedelandse erfrecht te vallen. Houdt u het nieuws hierover goed in de gaten. Bij de notaris kunt u gratis een afspraak om indformatie maken!

TV


U kijkt graag TV. Op het platteland bent u aangewezen op een tv antenne of een satellietantenne. Het laatste is aan te bevelen. In Frankrijk kunt u zich abonneren op Canal +. U krijgt dan echter geen Nederlandse zenders. Wilt u dat wel, dan moet u een abonnement in Nederland bezitten. Sinds kort mag u een Nederlands abonnement op CanalDigitaal in Frankrijk gebruiken. U moet dan wel over een bankrekening en adres in Nederland beschikken. In heel Frankrijk wordt in hoog tempo digitale TV ingevoerd (dat wordt hier TNT of TV terrestre genoemd).Met een kleine antenne en een modem (alles bij elkaar nog geen 50 €) kunt u gratis 18 zenders ontvangen. In de nieuwste platte TV's zit een TNT ontvanger ingebouwd. Ook in Frankrijk moet u luister- en kijkgelden betalen; ongeveer 115 € per jaar. Als u een Frankrijk een tv apparaat koopt wordt u automatisch aangemeld. Die kosten zijn inbegrepen bij de taxe d'habitation. Ook op het platteland wordt het internet steeds belangrijker. U kunt TV via internet verkrijgen mits uw internetsnelheid hoog genoeg is. U kunt dit bij de diverse providers op hun site testen.

Verwarming

U wilt uw huis verwarmen. De Fransen kennen al wel aardgas, maar alleen in de steden en grotere dorpen. Uw huisje op het platteland heeft dat natuurlijk net niet! U heeft de keus tussen verwarmen op olie, hout, elektriciteit of propaangas. Er bestaan complete centrale verwarmingsinstallaties gestookt op hout! Wel veel werk natuurlijk, maar niet zo duur. Oliestook is iets goedkoper dan stoken op propaan, maar de installaties hebben meer aandacht nodig en zijn duurder. Propaan wordt met tankauto’s aangeleverd en opgeslagen in grote vaten van zo’n 1000 kg gascapaciteit. De prijs van het gas is sterk gestegen (2200 euro per ton in 2014), maar door goed onderhandelen kunt u gemakkelijk 900 euro korting verkrijgen. Ga dus nooit zo maar akkoord met de op het internet vermelde "barème" prijs. Let op, uw installatie moet een goedkeuringscertificaat van QUALIGAZ hebben. De aanvraag van zo'n certificaat kost u in 2014, 132 €. Heeft u nog geen citerne (grote gasfles) maar wel de aansluiting, dan heeft u een probleem. De gasmaatschappij levert niet als u geen certificaat heeft en QUALIGAZ geeft u geen certificaat voordat u over een citerne en gas beschikt! U krijgt dan een attestation waarop de "tekortkomingen" staan genoteerd. Dit zal zeker de volgende twee elementen bevatten;
1. u heeft geen "detendeur" (drukverlager). logisch want die wordt bij de citerne meegeleverd al beweert de inspecteur soms wel eens anders
2. Ze kunnen niet controleren op lekkages omdat u geen gas heeft.

Elektrisch stoken is makkelijk, maar erg duur! Een warmtepomp is duur in aanschaf maar dat heeft u in een jaar of tien terugverdiend. Laat u bij de aanschaf van zo'n installatie wel goed voorlichten. Bij temperaturen onder het vriespunt is de installatie niet echt rendabel. Houdt u er ook rekening mee, dat de watertemperatuur van een warmtepomp lager is dan die van een gasgestookte installatie. U heeft dus meer radiatoren nodig. Om voordelig te kunnen stoken is het handig om over een houtkachel te kunnen beschikken. Het stookhout is redelijk goedkoop. Verwarmen gaat u geld kosten; veel geld in vergelijking met Nederland. Voor een redelijk huis moet u al gauw op 3000 Euro per jaar rekenen. Met een gasmaatschappij kunt u een contract afsluiten voor de gasfles en de automatische leverantie. Als u een huis koopt kunt u gelijk even nagaan wat u allemaal wilt of moet verwarmen. Wij hebben een groot huis met een mezzanine (open kamer in Nederland wel vide genoemd) als slaapkamer. Dat is erg mooi, maar je moet wel alles verwarmen. Je kunt een mezzanine immers niet afsluiten. Een huis zonder deuren binnen is mooi en comfortabel maar duur in de stookkosten.

Elektriciteit.

Het in Nederland toegepaste centraaldozensysteem kent men in Frankrijk niet. Hier is elke groep van 6 stopcontacten, verlichting, en elke grootverbruiker afzonderlijk gezekerd. U telt al gauw zo’n 30 zekeringen in huis. Het is voorgeschreven hoeveel stopcontacten een kamer precies moet hebben en hoeveel zekeringen en differtieeelschakelaars u nodig heeft. Let bij de differentieelschakelaars ook op het voorgeschreven type. Elke groep zekeringen (men gebruikt in moderne installaties automatische zekeringen; disjoncteurs), wordt beschermd door een differentieelschakelaar. In sommige streken is bliksembescherming (parafoudre) verplicht. Verlichting en stopcontacten moeten apart gezekerd zijn. De Franse voorschriften zijn strenger dan in Nederland. De wijze van naleving is echter een heel ander hoofdstuk. Bij veel schuren of huizen ziet u eenvoudig twee draden en een fitting met een lamp open en bloot als buitenverlichting hangen. Fransen kijken daar niet van op. Ook de aardbeveiliging laat dikwijls te wensen over. Laat uw installatie door een expert nakijken en in orde brengen, zeker als u een oud huis koopt! Op het platteland wordt de elektriciteit bovengronds aangevoerd. Daar gaat wel eens wat mis mee, bijvoorbeeld door kabelbreuk of blikseminslag. Zorg ervoor dat uw koel- en vrieskast voldoende zijn geïsoleerd zodat ze een tijdje zonder elektriciteit kunnen (de Fransen noemen dat autonomie)

Water

Water is op de meeste plaatsen goedkoop en uitstekend drinkbaar. Veel Fransen drinken alleen mineraalwater, maar dat is beslist niet nodig. Op het platteland vindt men nog veel welputten. Die zijn uitstekend geschikt voor het besproeien van de tuin.

Telefoon en Internet

France Telecom was tot voor kort monopolist. Daar komt nu langzaam verandering in. Let op; bij sommige mobiele maatschappijen kunt u uw ‘mobicarte’ opladen met uw kredietkaart. Daar wordt erg veel fraude mee gepleegd! Op sommige plaatsen op het platteland is nog geen volledige dekking voor mobiele telefonie. ADSL begint, met veel subsidie van de overheid, het platteland te veroveren. Het internet begint nu ook in Frankrijk een grote vlucht te nemen. Men kende al minitel en is daar erg lang mee doorgegaan. Dat wordt nu snel overvleugeld door internet. Computers zijn even duur als in Nederland. Let wel, men kent in Frankrijk geen QWERTY toetsenbord. Op het platteland kent men zelden een kabelaansluiting. Het loont tegenwoordig de moeite om met uw provider een VOIP contract af te sluiten. De provider neemt dan de hele telefoonlijn over van France Telecom. Alle defecten regelt u met de provider. U betaalt, afhankelijk van de mogelijkheden van de plaatselijke telefooncentrale, € 30,- of € 35,- per maand voor onbeperkt internet en gratis bellen naar alle vaste telefoonnummers in Europa en Noord Amerika plus TV via satelliet (Orange). U kunt dan ook betaal tv krijgen. Let op! Ook telefoonleidingen lopen bovengronds. Er kan wel eens iets mee mis gaan! Een mobiele telefoon is dan wel erg handig! Bescherm uw aparatuur tgen overspanning. daar zijn speciale verlengsnoeren met stopcontactn voor de koop voor ongeveer € 15. 

Brandstof/autorijden

De wegen in Frankrijk zijn over het algemeen uitstekend. Er zijn erg veel vierbaanswegen en dat zijn ook dikwijls ‘routes nationales’ waar men geen tol hoeft te betalen. En er worden nog steeds veel nieuwe autowegen aangelegd. Benzineprijzen zijn vergelijkbaar met Nederland, meestal iets goedkoper. Koopt men echter benzine bij een grote supermarkt dan kan dat 15 eurocent per liter schelen! Beslist de moeite waard dus. In Frankrijk rijden de meeste auto's op diesel. Als u een auto op benzine hebt krijgt u bij inruil een lagere prijs. De Fransen willen geen benzine auto. Over het Franse puntensysteem heb ik al gesproken; oppassen dus. De Fransen rijden over het algemeen goed, maar wel erg hard. Op de kleine binnenwegen gebeuren erg veel eenzijdige ongelukken door het te hard rijden. Het is niet ongewoon als men iemand op een klein landweggetje ziet rondscheuren met meer dan 120 km/uur! Op de ‘route nationale’ wordt ook te hard gereden en dikwijls op onverantwoorde wijze ingehaald. Frankrijk kijkt niet op van weekends met 90 doden in het verkeer. Er wordt nu druk campagne gevoerd. De controles worden ook opgevoerd. Overal verschijnen er flitsapparaten. Het aantal doden en gewonden in het verkeer daalt nu elk jaar aanzienlijk. Er worden steeds meer alcoholcontroles uitgevoerd. Vooral ook tussen de middag om twee uur. Dan komen de Fransen terug van hun lunch, waarvoor zij ruim de tijd nemen.
let op, ook ibn Frankrijk wordt de "Diesel" langzamerhand uitgebannen. Koopt u een nieuwe auto, denk dan aan een benzine en eventueel aan een hybride of elektrische auto.

Betalen

In Frankrijk kent men eigenlijk drie manieren van betalen: contant geld, betaalpas, en cheques. Heel veel zaken worden per cheque betaald. Vraagt u dus onmiddellijk een ‘chequeboek’ aan bij uw lokale bank. Er wordt nauwelijks met overboekingen gewerkt! Ook met kredietkaarten (Carte bleue) kan bijna overal worden betaald; ook op de tolwegen en in de supermarkten. Men moet opletten met de bewijzen die men bij het betalen met Carte bleue krijgt. Die vermelden soms uw naam, nummer van uw kaart en de vervaldatum. Genoeg gegevens dus om op het internet te betalen. Gooit u die bonnen dus niet zomaar weg! Er wordt op deze manier veel fraude gepleegd! Sinds kort kent men in Frankrijk ook de chipknip, maar een groot succes is die niet. Geld van Nederland naar Frankrijk laten overmaken kost ongeveer vijf werkdagen. Sinds de invoering van de Euro is dat gratis, maar sommige banken regelen wel een klein bedrag aan administratiekosten.
Heel langzaam begint het internetbankieren in Frankrijk aan terrein te winnen. Vraag erna bij uw bank.

Winkelen

Frankrijk kent vele grote supermarktketens. Wie kent ze niet: Auchan, Carrefour, Intermarchée, Cora, Leader Price! De prijzen zijn vergelijkbaar met Nederland. Natuurlijk zijn enkele typisch Nederlandse producten niet of moeilijk verkrijgbaar. Denk daarbij aan de Indische keuken, maar ook aan pindakaas, jenever, karnemelk en sherry. Die producten moet men dus mee (laten) nemen uit Nederland. Voor de rest is het assortiment erg uitgebreid. De laatste jaren ziet men ook steeds meer Lidl en ALDI vestigingen. Die verkopen dan wel Franse producten. Voor de doe-het-zelver zijn er ook veel winkels. De prijzen liggen wel wat hoger dan in Nederland. Mr. Bricolage is de bekendste (bricoler = doe-het-zelven). Een grote keten <<Brico Depôt>> is hier het Walhalla voor de doe het zelvers. Je vindt ze in de grotere plaatsen. Er zijn echter veel groothandels die ook direct aan de particulier leveren. Die zijn dikwijls aanmerkelijk goedkoper! Voor de tuinier zijn er wat meer beperkingen. In de grotere steden komen langzamerhand wat grote tuinwarenhuizen (Jardiland bijvoorbeeld), maar op het platteland is het nog behelpen. Sommige doe-het-zelf zaken hebben een kleine tuinafdeling. De prijzen van bloemen en planten liggen aanzienlijk hoger dan in Nederland. Wel is er overal een groot assortiment aan gemotoriseerd tuingereedschap te koop. Bosmaaiers, motormaaiers, kettingzagen, fraisen, kleine tractoren, ed. zijn overal verkrijgbaar. Elk dorp kent wel zijn eigen markt. Hoewel er natuurlijk ook wordt gekocht, is het uit sociaal oogpunt erg belangrijk als ontmoetingspunt. De prijzen op de markt liggen hoger dan die van de grote warenhuizen. Maar sfeer heerst er wel! Beslist regelmatig gaan kijken dus.

Sanitair

Als u een huis op het platteland koopt, zal dit vermoedelijk niet op een riolering zijn aangesloten. Die huizen hebben een ‘Fosse Septique’. Dat geeft normaal geen problemen. Onlangs zijn nieuwe eisen opgesteld voor de fosse septique in overeenstemming met EU regelingen. Er is een organisatie in het leven geroepen, de SPANC (Site de Promotions de l' Assainissement Non Collectif). Ook in uw omgeving vindt u die organisatie. Vraag informatie bij het gemeentehuis. Elke fosse septique moet nu gekeurd worden. Voor die keuring, die verplicht is, moet u wel betalen. Voldoet de fosse aan de richtlijnen dan krijgt u een "Certificat de confirmation". Die moet u overleggen als u uw huis verkoopt. Anders wordt het verkoopbedrag verminderd met de kosten voor het conform maken van uw systeem. De aanleg van een compleet nieuw systeem, fosse, ventilatie en ondergrondse afvloei, gaat u zo'n € 6000, - kosten (prijspijl 2007).

Verzekeren

Ook in Frankrijk zult u zich willen (moeten) verzekeren. Er zijn vele maatschappijen op diverse tereinen werkzaam. Er is één groot verschil met Nederland. Een assurantiekantoor in Nederland kan u bij diverse maatschappijen verzekeren. In Frankrijk is een verzekeringskantoor een agentschap van één maatschappij. Er is voor hun dus geen prikkel om uw verzekringskosten laag te houden. Kijk dus ieder jaar op het internet naar de kosten van andere verzekeringen en vergelijk deze met die u hebt. Is het verschil naar uw mening te groot, reclameer dan bij uw agentschap. Het kan u vele honderden guldens per jaar schelen enkel voor een autoverzekering! Ikzelf ben door naar een internet verzekering over te stappen, € 600 per jaar goedkoper uit. Van hetzelfde laken en pak voor uw aanvullende ziektekostenverzekering. Een verschil van 40 euro per maand is toch mooi meegenomen. Blijf alert en spreek uw verzekeringsmaatschappij aan.

Kamperen

In Frankrijk kunt u voor een kampeer kaart (Campingcarnet) terecht bij de FFCC (adres achter in dit boekje)

Informatie

Schaf u zo snel mogelijk een doe-het-zelf handboek uit Frankrijk aan. Daarin staan veel voorschriften op het gebied van allerlei installaties. Er zijn er vele zodat u een ruime keus heeft.

Tenslotte

Frankrijk is een heerlijk land om te wonen; wat men er ook van zegt. De bevolking is over het algemeen erg vriendelijk en behulpzaam. Men heeft altijd tijd voor een praatje en op het platteland staat men al gauw bekend als le Hollandais. Men is erg beleefd. Bij iedere eerste ontmoetingvan de dag worden handen geschud. De Engelsen kennen de kreet ‘My home is my castle’, maar ik denk dat het nog sterker op de Fransen van toepassing is. Men bemoeit zich niet met andermans zaken en vindt dat anderen zich ook niet met hun zaken moeten bemoeien. Dat kan wel eens botsen met onze mentaliteit. Kennissen maken is niet zo makkelijk. Daar is wat tijd voor nodig. Ga bij de lokale handelaren en winkels kopen! Dat breekt het ijs. Een bezoek aan de kapper en het hele dorp weet wat je verteld hebt! Ga ook lokaal uit eten. Drink vooraf een glaasje aan de bar en je ontmoet vanzelf mensen. Een praatje is zo gemaakt! Men waardeert het enorm als je Frans spreekt. Rem ze wel regelmatig af als het te snel gaat, dat vindt men helemaal geen bezwaar! Buren zijn belangrijk. Ga er zo gauw mogelijk kennis maken en nodig ze een keer uit. Bega vooral niet de fout om iemand direct voor een diner uit te nodigen. Begin met een aperitief; dat is voor Fransen al heel speciaal. Maak een praatje bij het voorbijgaan. Op het platteland heeft niemand haast. Stuur een kaartje met de feestdagen; dat wordt erg op prijs gesteld. Laat je zien, zonder jezelf op te dringen. Fransen feesten graag en elk dorp kent zijn feesten. Ga er heen ook al stelt het dikwijls niet zoveel voor! Ga ook naar de lokale markt! Het dorp is voor de Fransen zeer belangrijk en men doet alles om de voorzieningen in stand te houden. Koop daarom ook zo af en toe wat in de lokale supermarkt.

Alle Franse wetswijzigingen die voor u van belang zijn kunt u wekelijks ontvangen van de website "service public". U kunt hier ook alle wetten en regels opzoeken over de meest uiteenlopende onderwerpen. De site is wel in het Frans. Abonneert u zich op de nieuwsbrief!

http://www.service-public.fr/actualites/lettresp/archives/2013/aout/?xtor=EPR-140

Tips/Nuttige adressen
1.Boekje “Uw huis in Frankrijk”. ISBN nummer 90-72480-25-2. Ook verkrijgbaar bij de Nederlands-Franse kamer van koophandel, Bezuidenhoutseweg 181 – 2594 AH DEN HAAG (tel. 070.382.05.51)
2. Kluwer FR/NL Polytechnisch handwoordenboek; ISBN 90 557 6084 6 Kluwer NL/FR Polytechnisch handwoordenboek; ISBN 90 557 6085 4
3. FFCC (FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CAMPING ET DE CARAVANING), 87, rue de Rivoli – 75004 PARIS (tel. 01 43 72 84 08 fax. 01 42 72 70 21 E-mail 4. FNAIM (FÉDÉRATION NATIONALE L’IMMOBILIER), 129 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS tel 1 40.74.01.34 Internet : www.fnaim.fr
5 .Huizen op het internet Le Partenaire Européen : http://www.p-e.fr/
6. Boekje “l’Electricité pas à pas”; doe-het-zelf voor elektriciteit ISBN : 2-7372-4119-7 Uitgever: Éditions S.A.E.P, 68040 INGERSHEIM, COLMAR (deze uitgever kent een hele serie van doe-het-zelf boekjes) Prijs ongeveer 40 FF.

7. infofrankrijk.com
8. http://www.nederlanders.fr/