Opinies

Wie heeft er geen mening over mensen en zaken? Natuurlijk zijn er mensen die zich niet de moeite getroosten om zich een mening over personen en zaken te vormen, maar ook die hebben meningen. Het ligt nu eenmaal in de aard van de mens om ergens een mening over te hebben. Of die mening altijd goed is beargumenteerd is iets heel anders. Sommige mensen reageren erg primair en gaan alleen af op hun gevoelens. Meningen en gevoelens hebben veel met elkaar te maken. Zo spreken we vaak over meningen die zijn gebaseerd op zogenaamde "onderbuikgevoelens". Het begin van een mening over personen en zaken is dikwijls gebaseerd op gevoelens.
Als we iemand ontmoeten, dan vormen we eigenlijk tegelijkertijd een mening over die persoon. Dat ondanks dat we die persoon niet goed kennen. We vinden iemand sympathiek, of raken zelfs op slag verliefd. We kunnen ook onmiddellijk een hekel aan iemand krijgen. De eerste indruk die iemand op ons maakt, is belangrijk voor de opinie die we over die mens ontwikkelen. Gelukkig zijn de meeste mensen in staat hun eerste indruk te relativeren en eventueel bij te stellen. Maar dat die eerste indruk belangrijk is, kan niet ontkend worden.
Zo gaat het ook met onderwerpen. Dikwijls hebben we er gelijk een mening bij. Bijvoorbeeld de onderwerpen als liefde, democratie, mensenrechten, vrijheid, privacy of godsdienst.
Ik ga hier niet in op de reden, waarom bepaalde personen of onderwerpen gelijk worden geassocieerd met een bepaalde mening. Dat is voer voor psychologen. Maar ik ken geen mensen die het op alle fronten met elkaar eens zijn. Zelfs de meest hechte vrienden verschillen regelmatig van mening.
Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook, want anders zou elke man verliefd worden op dezelfde vrouw en elke vrouw op dezelfde man. Die enorme vari√ęteit in mensen en meningen vormt een enorme rijkdom. Meningsverschillen en de mogelijkheid om daar met anderen over te kunnen praten, vormen juist de bron van vele vriendschappen.

Met de hier onder omschreven meningen en standpunten hoef je het dus niet eens te zijn. Je hoeft ze ook niet te lezen. Het mag wel.